Purwokerto – Program studi Sastra Inggris Universitas Jenderal Soedirman mengadakan pertemuan secara daring dengan program studi Sastra Inggris Universitas Ma Chung pada 21 Januari 2021. Pertemuan yang dilakukan secara dari melalui media zoom meeting tersebut diadakan dalam rangka inisiasi program kerjasama pertukaran pelajar antara Prodi Sastra Inggris Unsoed dan Prodi Sastra Inggris Universitas Ma Chung.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Tim MBKM dari kedua prodi beserta Korprodi Sastra Inggris Unsoed, ibu Tri Murniati, Ph.D. dan Koorprodi Sastra Inggris Universitas Ma Chung, Wawan Eko Yulianto, Ph.D. Pada pertemuan tersebut juga turut hadir Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unsoed, ibu Dra. Roch Widjatini, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik FIB Unsoed, ibu Dr. Ely Triasih Rahayu, M.Hum., dan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Ma Chung, bapak Dr. Daniel Ginting, S.S., M.Pd.

Pada pertemuan tersebut dibahas tentang rencana program pertukaran pelajar antara kedua belah pihak serta struktur kurikulum dari masing-masing prodi untuk menentukan mata kuliah yang akan dimasukan ke dalam program kerjasama pertukaran pelajar.  Pertemuan ini merupakan program inisiasi kerjasama yang diawali oleh program pertukaran pelajar. Untuk ke depannya diharapkan akan muncul program-program kerjasama lainnya antara kedua belah pihak, yaitu Prodi Sastra Inggris Universitas Jenderal Soedirman dan Prodi Sastra Inggris Universitas Ma Chung.